O nás


Mateřská škola ve Švýcarské ulici vznikla v roce 2009. V předchozích letech se zde nacházely jesle a následně Domov pro seniory.

Její kapacita je 118 dětí, rozdělené dle věku do pěti tříd. 

Je obklopena prostornou zahradou, vybavenou herními prvky, která je využívána při pobytu dětí venku, hrách, kulturních akcích, relaxaci a ozdravném režimu.

Zřizovatelem je Statutární město Kladno.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. 

 Naše úspěchy


I my pomáháme


Podporujeme Azylový dům Kladno,  Josefa Hory 1971. Více informací zde.