Inspirace pro práci s dětmi po celý rok


 • Učení v pohodě.cz
 • Centromalovánky
 • Jak trénovat jemnou motoriku dítěte
 • Správné držení tužky
 • Koordinace ruky a oka - obtahování linií obrázků přes fólii, přes sklo ve svislé poloze, projíždění silnice měkkou tužkou mezi překážkami, po noční obloze mezi hvězdami, proplétání se v bludišti.
 • Zařazujte pravidelná systematická grafomotorická cvičení, sledujte špetkové držení psacího náčiní, správné sezení s přiměřeným náklonem papíru a přiměřeným tlakem na podložku.

ZRAKOVÉ A SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ A PAMĚŤ:

 • Domino
 • Zahrajte si pexeso, skládejte puzzle
 • Dítě může navlékat střídající se korálky v několika barvách, nebo také kreslit pravidelně se opakující tvary, barvy podle paměti.
 • Všechny hry k procvičování zrakové paměti je možno ztížit obměnou konkrétních tvarů a obrázků za abstraktní tvary ( například geometrické).
 • E-Book ke stažení
 • Z řady 4 a více slov vyčleňte sluchem to slovo, které se opakovalo ( auto - kočka - auto -míč)
 • Dítě zachycuje sluchem klíčové slovo v textu, na dané slovo reaguje smluveným signálem: např. dítě zvedne ruku, když při čtení pohádky uslyší domluvené slovo Karkulka, po chvíli se můžete s dítětem domluvit na jiném klíčovém slově a v pohádkovém textu pokračujte
 • Dítě zachycuje sluchem domluvenou slabiku -probudí nás slabika MÁ - říkáme jednotlivá slova, například, letadlo, máma, kolo, komár, když dítě uslyší slabiku MÁ tak zareaguje.
 • Slovní řetěz - opakování řady nesmyslných slov se zachováním pořadí. Slovní řetěz - opakovaní řady smysluplných slov se zachováním pořadí( hry typu Balíme kufr, Přijela tetička z Číny, Vaříme polévku).
 • Zapamatování si co nejvíce slov z řady 8-10 slov ( nemusí být zachováno pořadí)
 • Opakování, vět, říkadel, básniček. Opakování rytmu - dítě může vyťukávat rozmanité pohybové vzorce podle rodiče, vytleskávat různé pohybové vzorce k říkankám ( hra na tělo)

VNÍMÁNÍ PROSTORU, VLASTNÍHO TĚLA:

 • Domácí bojovky
 • Cvičení na rozvoj prostorového vnímání
 • Zrcadlo - postavte ( posaďte) se s dítětem proti sobě, domluvte se kdo povede pohyb a kdo bude pohyb kopírovat. Pohyby provádějte pomalu.

VNÍMÁNÍ ČASU:

 • Vyprávějte příběhy, pohádky podle časové posloupnosti
 • Nechte dítě pojmenovávat činnosti obvyklé pro ráno, poledne, večer, činnosti obvyklé pro části týdne, roční období apod.
 • Nechte dítě pomáhat při domácích pracích, podporujte ho k uvědomění si dalšího krok, veďte dítě k pojmenování postupů a řazení jednotlivých kroků.
 • Interaktivní encyklopedie

ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY:

 • Porovnávání množství, řazení
 • Hledání čísel - najdi čtyřku na sáčku s rýží, dvojku na ovladači, pětku v novinách apod.
 • Na papírky napište několik čísel a vyzvěte dítě, aby je hledalo po bytě. Zkuste pak zapsat nebo nakreslit umístění čísla (pětka pod křeslem, dvojka pod kobercem apod.) U mladších dětí lze použít jednoduché obrázky či symboly.
 • Třídění se dá provádět i doma: hračky ( podle místa určení, podle místa uložení v pokoji. podle uživatelů apod. Každodenní potřeby lze třídit podle druhu materiálů a způsobu použití.
 • Poznávání geometrických tvarů: poznat kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník

ČINNOSTI NA VEN:

ŘEČ:

 • Inspiraci najdete třeba TADY
 • Krátká edukativní videa, která podporují informovanost rodičů o výslovnosti jednotlivých hlásek v rodinném prostředí
 • Logopedické hrátky ke stažení zdarma
 • Vyprávějte si, co k sobě patří - vejce-slepice, poklice-hrnec, lžíce-talíř apod.
 • Tvořte věty z předem daných slov, například máma - kuchyň - oběd - vařečka - nákup....
 • Řekněte slovo a hledejte přirovnání ( špinavý, vysoký, ostrý, velký jako..). Úkol pro rodiče: zde vyberte vlastnost, která odpovídá rčení, nebo ustálenému přísloví

SEBEOBSLUHA, SAMOSTATNOST:

 • Zaměřte se na úkony spojené se sebeobsluhou (zapínání knoflíků, zipů, přezky, navlékání ponožek, oblékání, oblékání panenek).
 • Podporujte samostatnost dětí při různých činnostech doma (hnětení těsta, vykrajování, míchání, krájení zeleniny, přesypávání, mletí koření, věšení prádla, rozsvěcení světel, listování v knize, motání klubíček vlny, šroubování - uzávěry lahví, práce s nářadím ap.).

Inspirace na hraní doma

ČTENÍ PRO TÁTU A MÁMU:

 • O tom, že dítě je nejinteligentnější, ale i nejdynamičtěji učící organismus ve známém vesmíru se dočtete zde
 • Jak dohnat děti na síti? Zajímavý článek ke stažení zde
 • Retro hry pro děti, rodiče i prarodiče
 • Virtuální prohlídky z celého světa 
 • Vystřihovánky architektury pro akční tatínky ke stažení zde