Aktuality


Tento školní rok navštěvují děti vždy v úterý solnou jeskyni Solenku a děti z předškolních tříd mají možnost navštěvovat plavecký kurz Baby Clubu Elma při Základní škole, Norská 2633.

Pravidelně v jednotlivých třídách probíhá keramika, pod dohledem odborných pracovnic ze Střediska volného času Labyrint. Zde si děti vyzkouší práci s keramickou hlínou.

Průběžně jsou plánovány i jiné aktivity, jako jsou různá divadelní a hudební představení nebo jiné zábavné programy pro děti.

O všem se vždy dozvíte v plánu na daný měsíc.

Zápisy do MŠ 

Všechny potřebné informace k zápisu dětí do mateřské školy, naleznete zde:

Prázdninový provoz

V termínu 1. 7. 2022 bude otevřena MŠ Švýcarská pro kmenové děti, na tento termín není nutné, se přihlašovat do prázdninového provozu (bude zjišťováno mimo přihlášky).

Naše mateřská škola bude o letních prázdninách otevřena v termínu 

od 15. 8. do 26. 8. 2022

 pak všechny MŠ na území Kladna budou mít otevřeno v termínu

od 29. 8. do 31. 8. 2022

(pouze pro děti dané školky).

Prázdninový provoz v MŠ na území města Kladna ve školním roce 2021/2022 - zastupující naší MŠ:

21. MŠ, Vodárenská 2472        4. 7. - 15. 7. 2022

12. MŠ, Vrchlického 2337            18. 7. - 29. 7. 2022

22. MŠ, Dánská 2373                 1. 8. - 12. 8. 2022


Plán akcí na květen 2022

Čtvrtek 12. 5.

(hrazeno z FONDU 60,- Kč/dítě)

Keramika SL/BE

Zápisy do MŠ

od 7:00 hodin do 18:00 hodin

Pátek 13. 5. 


Zápisy do MŠ

od 7:00 hodin do 17:00 hodin

ZADÁVÁNÍ INKASA ZA MĚSÍC DUBEN 2022

Pondělí 16. 5. 

(hrazeno z FONDU 40,- Kč/dítě)

Sládečkovo vlastivědné muzeum ŽE

Permoníci na cestě za pokladem

Úterý 17. 5. 

(hrazeno z FONDU 50,- Kč/dítě)

Solenka SL


(hrazeno z FONDU 40,- Kč/dítě)

Sládečkovo vlastivědné muzeum MO

Permoníci na cestě za pokladem

Středa 18. 5.

(pouze přihlášené děti)

Plavání RY/MO

Čtvrtek 19. 5. 

(hrazeno z FONDU 60,- Kč/dítě)

Keramika ŽE


(hrazeno z FONDU 40,- Kč/dítě)

Sládečkovo vlastivědné muzeum RY

Permoníci na cestě za pokladem

Úterý 24. 5.

(hrazeno z FONDU 50,- Kč/dítě)

Solenka BE

Středa 25. 5. 

(pouze přihlášené děti)

Plavání RY/MO

Čtvrtek 26. 5. 

(bližší informace k fotografování, budou vyvěšeny na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd, týden před fotografováním)

Fotografování dětí - JARO 

Pondělí 30. 5. 

(program hradí mateřská škola)

DEN DĚTÍ v MŠ

Šmoulí show od Fast Agency

Úterý 31. 5.

(hrazeno z FONDU 50,- Kč/dítě)

Solenka ŽE

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 / IČ: 751 51 227 / ID datové schránky: pabkssp / Číslo účtu: 43-3939340247/0100 / Všechna práva vyhrazena / Naše webové stránky používají tzv. cookies. Pokud je budete i nadále prohlížet, s jejich používáním souhlasíte.