Provozní dokumenty


Rozpočtové výhledy na rok 2024 a střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2025 - 2026


Ochrana osobních údajů - GDPR


Bližší informace naleznete na stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů:

Práva občanů - informace o Vašich právech:

https://www.uoou.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=200144&query=Pr%C3%A1va+ob%C4%8Dan%C5%AF&rh= 

Za účelem uplatnění práv je možné se obracet na správce a pověřence na výše uvedených kontaktech.

Více informací naleznete zde:

  • RELEVANTNÍ PŘEDPISY:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

https://www.uoou.cz/files/101_cz.pdf

  • DŮLEŽITÉ ODKAZY:

https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

https://www.mvcr.cz/gdpr/Default.aspx