PLATBY

 

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020       Kč 700,-/měs.                                         


Stravné       Kč 41,-/den nebo Kč 43,-/den v případě dětí s odkladem povinné školní docházky
                    (dopo. svačina Kč 9,-, oběd Kč 23,-/ Kč 25,- (v případě OŠD), odpo. svačina Kč 9,-)

Platby za školné a stravné se hradí INKASEM Z ÚČTU, pouze ve výjimečných případech v hotovosti a to po dohodě s paní ředitelkou.

Inkasa se zadávají v termínu okolo 13. dne v měsíci, nejpozději do 16. příslušného měsíce.

Přesné termíny jsou oznámeny vždy s časovým předstihem (nástěnky, email - měsíční plán).

FOND - Veškeré akce dětí ve školce (např. divadla, výlety, solnou jeskyni aj.) je možné platit pomocí tzv. Fondu. Vložíte svému dítěti vámi zvolenou částku jako kredit, ze kterého se jednotlivé akce automaticky zaplatí. Nemusíte platit drobné částky jednotlivě vždy v den dané akce.

 

číslo účtu: 43-3939340247/0100
 

Sledujte, prosím, pečlivě e-maily a nástěnky ve třídách.