Platby v MŠ 

Platby 


ČÍSLO ÚČTU: 43-3939340247/0100

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 je 610,-Kč/měsíc.

Stravné 

Stravné 41,- Kč/den

přesnídávka 9,- Kč        oběd  23,- Kč            svačina 9,- Kč

Stravné 43,-Kč/den (děti s odkladem školní docházky)

přesnídávka 9,- Kč        oběd 25,- Kč            svačina 9,- Kč

Platby za školné a stravné se hradí INKASEM Z ÚČTU.

Inkasa se zadávají v termínu okolo 13. dne v měsíci, nejpozději do 16. příslušného měsíce.

Přesné termíny jsou uvedeny vždy v měsíčním plánu.

Fond

Veškeré akce dětí v mateřské škole (např. divadla, výlety, solná jeskyně aj.) jsou hrazeny pomocí tzv. Fondu. 

Vložíte svému dítěti Vámi zvolenou částku jako kredit, ze kterého se jednotlivé akce automaticky zaplatí.