Platby

ČÍSLO ÚČTU: 43-3939340247/0100

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022

535,-Kč/měsíc

Stravné

přesnídávka 9,- Kč / oběd 23,- Kč / svačina 9,- Kč

41,- Kč/den

Stravné pro děti s odkladem školní docházky

přesnídávka 9,- Kč / oběd 25,- Kč / svačina 9,- Kč

43,-Kč/den


Platby za školné a stravné se hradí INKASEM Z ÚČTU.

Inkasa se zadávají v termínu okolo 13. dne v měsíci, nejpozději do 16. příslušného měsíce.

Přesné termíny jsou uvedeny vždy v měsíčním plánu.

Fond

Veškeré akce dětí v mateřské škole (např. divadla, výlety, solná jeskyně aj.) jsou hrazeny pomocí tzv. Fondu. 

Vložíte svému dítěti Vámi zvolenou částku jako kredit, ze kterého se jednotlivé akce automaticky zaplatí.