Aktivity v MŠ pro děti


Plavání

- probíhá 1x týdně (16 lekcí za pololetí) pro přihlášené děti ze třídy Rybiček a Motýlků, pod vedením lektorů z plavecké školy Medúza nebo BC Elma

www.meduzakladno.cz

Keramika

- 1x měsíčně do každé třídy dochází lektorky ze Střediska volného času Labyrint Kladno a vytváří s dětmi výrobky z keramické hlíny

www.labyrint-svc.cz

Solná jeskyně

- návštěva Solné jeskyně je určena pro třídy Sluníček, Berušek a Želviček, kdy se třídy pravidelně střídají 

www.jeskynesolenka.cz

Návštěvy divadel a kulturních akcí, exkurze a výlety

- divadlo Lampion a další divadla, výstavy, muzea, výukové programy, výlety za zábavou, poznáním a zvířátky

Animační programy

- navštěvují nás kouzelníci, animátoři z různých oborů, hudební a divadelní umělci, mobilní planetária, show se zvířátky

Oslavy svátků a tradic

- Barevné dny, Halloween, Mikulášská, Vánoce, Masopust, Den knihy, Hledání velikonoční pomlázky, Den Země, Rej čarodějnic, Den dětí, Slavnostní šerpování předškoláků, Oslavy narozenin v jednotlivých třídách