Aktivity v MŠ pro děti


Plavání

- probíhá 1x týdně (16 lekcí za pololetí) pro přihlášené děti ze třídy Rybiček a Motýlků, pod vedením lektorů z plavecké školy Medúza nebo BC Elma

www.meduzakladno.cz

Solná jeskyně

- pobyt probíhá 1x týdně v solné jeskyni Solenka

www.jeskynesolenka.cz

Keramika

- probíhá 1x měsíčně ve třídách a děti vytváří své výrobky, výuku zajišťuje Labyrint

www.labyrint-svc.cz

Návštěvy divadel a kulturních akcí, exkurze a výlety

- divadlo Lampion a další divadla, výstavy, muzea, výukové programy, výlety za zábavou, poznáním a zvířátky

Animační programy

- navštěvují nás kouzelníci, animátoři z různých oborů, hudební a divadelní umělci, mobilní planetária, show se zvířátky

Oslavy svátků a tradic

- Barevné dny, Halloween, Mikulášská, Vánoce, Masopust, Den knihy, Hledání velikonoční pomlázky, Den Země, Rej čarodějnic, Den dětí, Slavnostní šerpování předškoláků, Oslavy narozenin v jednotlivých třídách