Želvičky


Ve třídě Želviček se u nejmladších dětí zaměřujeme především na usnadňování začlenění do MŠ, konzultujeme s rodiči individuální adaptační režim jejich dítěte. Pomáháme dětem zvládat odloučení od rodičů, podporujeme postupné osamostatnění dítěte při sebeobslužných činnostech (nácvik oblékání, svlékání, základy hygieny, stolování, základní pravidla chování ve třídě, apod.). 

U dětí starších, které jsou již úspěšně adaptovány, prohlubujeme jejich dosavadní dovednosti, podporujeme rozvoj hrubé a jemné motoriky pohybovými, hudebními i výtvarnými aktivitami, zdokonalování sebeobslužných činností. 

Dětem je nabízena řada pohybových, výtvarných, hudebních a jiných činností, přizpůsobených právě jejich věku. 

Kapacita třídy: 18 dětí

Provoz třídy: 06:30 - 15:15 hodin


Kateřina Chaloupková

Kristýna Kalušová

  • DĚTI ZE TŘÍDY ŽELVIČEK MAJÍ NA ZAHRADĚ HMYZÍ DOMEČEK