Zápisy do MŠ pro rok 2023/2024

Termín zápisu do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Kladno, byl pro školní rok 2023/2024 stanoven na dny:

Pro cizince - ("uprchlíky") je určen termín zápisu:

pondělí 5. 6. 2023 od 12:00 hodin do 18:00 hodin

U zápisu rodiče předloží vízum, potvrzení od pediatra prokazující, že je dítě řádně očkováno, překlad rodného listu a doklad totožnosti zákonného zástupce a náhradní průkaz pojištěnce, nájemní smlouvu. Formuláře Žádost o přijetí, Evidenční formulář, Souhlas s poskytnutím osobních údajů jsou ke stažení níže, případně k dispozici k vyplnění ve dnech zápisu přímo v MŠ. 

У дні звичайної реєстрації іноземці з візою з метою перебування в Чехії згідно з § 33 dost не можуть подати заяву. 1 лист а) Закону про проживання іноземців на території Чеської Республіки («біженців») з місцем проживання в зоні охоплення.

Для цих іноземців - ("біженців") кінцевий термін реєстрації визначається:

Понеділок 06.05.2023 з 12:00 до 18:00

Під час реєстрації батьки мають пред'явити візу, довідку від педіатра про належну вакцинацію дитини, переклад свідоцтва про народження та документ, що посвідчує особу законного представника, а також заміну страхової картки, договір оренди. Бланки Заява про вступ, Реєстраційна форма, Згода на надання персональних даних можна завантажити нижче або доступні для заповнення в дні реєстрації безпосередньо в дитячому садку.

Informace k zápisům: 

Formuláře k vyplnění:

Poznámka: Potvrzení lékaře, je třeba doložit v Evidenčním formuláři až po oznámení o přijetí, není nutné předkládat u zápisu