Zápisy do MŠ pro rok 2024/2025

Termín zápisu do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Kladno, byl pro školní rok 2024/2025 stanoven na dny:

čtvrtek 9. 5. 2024 od 07:00 hodin do 18:00 hodin

pátek 10. 5. 2024 od 7:00 hodin do 17:00 hodin

U zápisu rodiče předloží občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte. Formuláře Žádost o přijetí, Evidenční formulář, Souhlas s poskytnutím osobních údajů jsou ke stažení níže, případně k dispozici k vyplnění ve dnech zápisu přímo v MŠ. 

Informace k zápisům: 

Formuláře k vyplnění:

Poznámka: Potvrzení lékaře, je třeba doložit v Evidenčním formuláři až po oznámení o přijetí, není nutné předkládat u zápisu