Zápisy do MŠ pro rok 2022/2023

Termín zápisu do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Kladno, byl pro školní rok 2022/2023 stanoven na dny:

čtvrtek 12. 5. 2022 od 07:00 hodin do 18:00 hodin

pátek 13. 5. 2022 od 07:00 hodin do 17:00 hodin.

U zápisu rodiče předloží rodný list dítěte, občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců. Formuláře Žádost o přijetí, Evidenční formulář, Souhlas s poskytnutím osobních údajů jsou ke stažení níže, případně k dispozici k vyplnění ve dnech zápisu přímo v MŠ. 

V případě, že má dítě jakákoliv doporučení odborného zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, lékař) o zdravotním stavu, či o speciálních vzdělávacích potřebách, doložte tyto okolnosti příslušnou dokumentací. 

Zápis v těchto dnech se týká dětí všech rodičů bez ohledu na to, zda se jedná o dítě občana ČR, nebo dítě-cizince, s výjimkou dětí, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

______________________________________________________________________

Ve dnech běžných zápisů, nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 dost. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti. 

Pro tyto cizince - ("uprchlíky") je určen termín zápisu:

čtvrtek 16. 6. 2022 od 14:00 hodin do 18:00 hodin

pátek 17. 6. 2022 od 14:00 hodin do 16:00 hodin

U zápisu rodiče předloží vízum, potvrzení od pediatra prokazující, že je dítě řádně očkováno, překlad rodného listu a doklad totožnosti zákonného zástupce a náhradní průkaz pojištěnce. Formuláře Žádost o přijetí, Evidenční formulář, Souhlas s poskytnutím osobních údajů jsou ke stažení níže, případně k dispozici k vyplnění ve dnech zápisu přímo v MŠ. 

Informace k zápisům: 

Formuláře k vyplnění:

Poznámka: Potvrzení lékaře, je třeba doložit v Evidenčním formuláři až po oznámení o přijetí, není nutné předkládat u zápisu.