Sluníčka


Ve třídě Sluníček se zaměřujeme především na usnadňování začlenění nově příchozích dětí do MŠ, konzultujeme s rodiči individuální adaptační režim jejich dítěte. 

Pomáháme dětem zvládat odloučení od rodičů, podporujeme postupné osamostatnění dítěte při sebeobslužných činnostech (nácvik oblékání, svlékání, základy hygieny, stolování, základní pravidla chování ve třídě, apod.). 

Dětem je nabízena řada pohybových, výtvarných, hudebních a jiných činností přizpůsobených právě jejich věku. 

Kapacita třídy je 25 dětí. 

Provoz třídy: 06:30 - 16:45 hodin

Bc. Soňa Brandejsová Dubská

Michaela Kvapilová

  • DĚTI ZE TŘÍDY SLUNÍČEK NAVÁZALY SPOLUPRÁCI SE STŘEDISKEM SOCIÁLNÍ PÉČE FONTÁNA A STARAJÍ SE O ŠNEKA KVIDA