Motýlci


Třída Motýlků je většinou tvořena předškoláky a děti s odkladem školní docházky. Zaměřujeme se na kvalitní přípravu dětí pro vstup do základní školy. 

Dopolední program se skládá z činností podporujících rozvoj předmatematických a předčtenářských schopností, rozvoj řeči a komunikace, pozornosti, paměti, vnímání, kreativity, výtvarného a hudebního cítění a pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky. 

Snažíme se předcházet odkladům školní docházky (spolupracujeme s odborníky - logopedy, speciálními pedagogy, apod).

Kapacita třídy: 25 dětí

Provoz třídy: 07:15 - 15:10 hodin

Vladimíra Důrová - ředitelka

Adéla Kolková

  • DĚTI ZE TŘÍDY MOTÝLKŮ SÁZEJÍ A PĚSTUJÍ BYLINKY, DROBNÉ OVOCE A ZELENINU