Berušky


Ve třídě Berušek jsou již děti úspěšně adaptovány, adaptace na nové prostředí probíhá zpravidla už jen u několika dětí, prohlubují se jejich dosavadní dovednosti, podporujeme rozvoj hrubé a jemné motoriky pohybovými, hudebními i výtvarnými aktivitami, zdokonalování sebeobslužných činností. 

Kapacita třídy: 25 dětí

Provoz třídy: 06:30 - 16:00 hodin

Mgr. Lucie Šmahelová

Kamila Franková

  • DĚTI ZE TŘÍDY BERUŠEK VLASTNÍ "ŽÍŽALÁRIUM" (vermikompostér)  A HMYZÍ HOTEL