OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

     25-05-2018
 

    Bližší informace naleznete na stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů:

    Práva občanů – informace o Vašich právech:  

    https://www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=28813

 

                                       

    Za účelem uplatnění práv je možné se obracet na správce a pověřence na výše uvedených kontaktech.

    Více informací naleznete zde:

·         RELEVANTNÍ PŘEDPISY:

          https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

          https://www.uoou.cz/files/101_cz.pdf

 

·         DŮLEŽITÉ ODKAZY:

                      https://www.mvcr.cz/gdpr/Default.aspx