NAŠE ŠKOLA
 

Mateřská škola ve Švýcarské ulici vznikla v roce 2009. 

Zřizovatelem je Statutární město Kladno.

www.mestokladno.cz


     Její kapacita je 100 dětí, rozdělené dle věku do čtyř tříd.

      Zřizovatel poskytl v roce 2018 finanční prostředky 

          na kompletní rekonstrukci a vybavení páté třídy "Želvičky" pro 18 dětí. 

   

         Tím se od 1. 3. 2019 navýšila kapacita na 118 dětí, rozdělené podle věku do pěti tříd. 

Je obklopena krásnou, prostornou zahradou,
která je využívána při pobytu dětí venku,
hrách, kulturních akcích, relaxaci a ozdravném režimu.

  

 

Oblast speciálního vzdělávání

 

Naše škola svou činnost zaměřuje tak, aby své místo měla

  • logopedická prevence
  • zdravotní tělesná výchova / plavání, solná jeskyně
  • individuální přistup

Třídy