Aktuality

Měsíční plán akcí

Sběr víček byl ukončen. Děkujeme Vám za Vaše přispění na tuto akci


INFORMACE K ZÁPISŮM MŠ 

Přečtěte si důležité informace! 

Vytiskněte si všechny tři formuláře a vyplňte je. Doložte přílohy (kopii rodného listu a potvrzení lékaře o očkování). Následně odešlete. 

Lékařské potvrzení v Evidenčním listě NEVYPLŇUJTE, ani není třeba ho potvrzovat lékařem. Lékař vystaví potvrzení až v případě přijetí. 

POKUD PODÁVÁTE PŘIHLÁŠKU NA VÍCE MŠ, UVEĎTE V ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ,   KTEROU PREFERUJETE.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2020/2021