AKTIVITY MŠ

 

Plavání   

- probíhá 1x týdně (18 lekcí za pololetí) pro přihlášené děti ze třídy Rybiček a Motýlků,     pod vedením lektorů a plavčic z plavecké školy Medúza

www.meduzakladno.cz

 

Solná jeskyně

- pobyt probíhá 1x týdně v solné jeskyni SOLENKA 

www.jeskynesolenka.cz

Keramika

- kreativní kroužek, který probíhá 1x měsíčně ve třídách a děti vytváří své výrobky, výuku zajišťuje Labyrint

www.labyrint-svc.cz

Návštěvy divavel a kulturních akcí, exkurze, workshopy

- využíváme místní divadlo LAMPION a pak další divadla, divadelní sdružení, asociace, spolky, animátory, která zveme též do naší školky

- využíváme také různé workshopy a výukové programy – např. NSEV Kladno – Čabárna

 

Oslavy svátků a tradic

Barevné dny, Halloween, Mikulášská, Vánoce, Masopust, Den Knihy, Hledání velikonoční pomlázky, Den Země, Rej Čarodejnic, Den Dětí, Slavnostní šerpování předškoláků, Oslavy narozenin v jednotlivých třídách